18 Mart 2016 Cuma

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUN VE OYUNCAK


Oyun çocuğun en önemli işidir. Çocukların yaşlarına uygun olarak eğlenerek öğrendikleri, göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir.
Çocukların gelişimi için, duygularını anlaması ve paylaşabilmesi, algıladıkları dünyayı yansıtabilmeleri ve deneyimleyebilmeleri için gereklidir.

SÜPER EBEVEYNLİK- SÜPER ANNE-BABA OLMAK İÇİN YAPTIĞIMIZ SÜPER HATALAR

Süper ebeveynlik; anne babaların çocuklarını yetiştirme ve anne-baba olma sorumlulukları konusunda aşırı kaygı duyması ve bu kaygı ile çocuklarının her isteğini yapma eğilimi içinde olmaları ama aynı zamanda çocuklarından fazla beklenti içine girmeleri ve mükemmel olmalarını istemeleri ile kendilerine de çocuklarına da fazla yüklenmeleri olarak tanımlanabilir. Tanımlaması bile mükemmele yakın ve yorucu...

5 Yaş Dönem Özellikleri

İlk çocukluk evresinin dengelilik ve yeterlilikle birleşmeye başladığı önemli bir yaş olarak kabul edilen 5 yaş döneminde çocuklar, belirginleşmeye başlayan yeteneklerine uygun olarak, çevresiyle çok daha iyi iletişim kurabilme becerileriyle birey olma yolunda emin adımlarla ilerlerler. Aile değerlerine, sosyal çevresine, toplum kurallarına uyum sağlamaya başlar. Davranışlarını kontrol edebilme becerisi artar, daha fazla konsantre olabilen, başladığı işi bitirmeye motivasyonu olan, içinde bulunduğu topluma göre hareket edebilmeyi önemseyen bir birey olmaya başlar.  Konuşma becerileri artmış, daha uzun süreli diyaloglara başlayıp sürdürebilen, arkadaşlık ilişkilerinde daha olumlu, daha yapıcı, daha sosyal ve dengeli bir tavır sergileyebilen bir tavır içindedir. Sosyal ilişkilerinin gelişmeye başlamasıyla özgüveninde artış görülür. Uzun süreli hafıza ve bilişsel becerilerindeki artış, onun becerilerini sergilemeye olan isteğini de arttırır. Duygu kontrolünü daha iyi yapabilme becerisiyle beraber problem çözme, yaratıcı çözüm yolları bulabilme ve kriz anlarını daha iyi yönetebilme sürecinde daha başarılıdır.

9 Mart 2015 Pazartesi

4 YAŞINDA ÇOCUKLARIN DÖNEMSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ


                4 yaşına geldiklerinde çocuklar, 3 yaşında bireyselleşmelerini sağlıklı şekilde tamamlamış olduklarında, ertelemeyi becerebilen, bekleyebilen, sosyalleşmiş, dünyanın kendinden başkalarıyla da paylaşılabilen, kuralları tanıyan ve sınırları bilerek kendi sınırlarını da oluşturmuş bireyler haline gelirler. Tercih ettiği arkadaşları olan, sevdiği oyun ve oyuncaklara sahip, cinsiyetini ve cinsiyetinin özelliklerini gösteren, sosyal anlamda daha uyumlu, enerjik, bedensel olarak beceri göstererek yapabildiği her şeyden keyif alan bir yapıdadır. Günlük olarak davranışlarında değişiklik gösterebilen yapısı çocukluk özelliğini devam ettiren yapısının bir parçasıdır.

3 YAŞ DÖNEMİ ÇOCUKLARIN DÖNEMSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ


3 yaşına giren çocuk oyunun hakim olduğu dünyasıyla çevresinde bir birey olduğunu göstermeye ve egemenlik kurmaya çalışarak varlığını ispatlamaya çalışır. Bu dönemde çocuklar, ayrı bir insan, cinsiyet ve kimlik olduğunu fark eder.  3 yaşında bir çocuğun kendini kelime haznesiyle çok daha iyi ifade edebiliyor olması iletişim becerilerinde ve insanlar-arası ilişkilerinde onu başka bir boyuta taşır. 3 yaş dönemi ben-merkezilikten sosyalliğe doğru giden bir yoldur. 3 yaş çocuğu, dünyayı yürüyerek, tadarak, merak ederek, hedeflerine ulaşarak, ifade ederek ilk keşiflerini yaptıktan sonra ; kişilik olarak fetheder ve bu gelişimini tamamladığını hissettiğinde de dış dünyaya yönelir. Bu evre 3 yaşın başında başlar ve 4 yaşa yaklaşırken ya da 4 yaşın başlarında sonlanır. Dünyaya dair bilgisi ve ayrı bir birey olduğuna inancı arttıkça dik durmaya, kuralları ve sınırları zorlamaya başlar. Dünyanın, sınırların sonunu keşfetmek ister. İnatlaşma döneminin belirgin evresi bu dönemde yaşanır.

21 Şubat 2015 Cumartesi

AİLE TERAPİSİ- ÇİFTLERDE PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİAİLE TERAPİSİNİN TARİHÇESİ:
Pek çok kültürde problemler yaşayan kişilere ya da ailelere yardım etmek amacıyla belli kurallar çerçevesinde müdahaleler yüzyıllardır sözkonusu olmuştur. Ama farklı ve yetkin bir meslek dalı olarak Aile Terapisi 19. Yüzyılda Amerika ve İngiltere’de ortaya çıkmış. Psikoterapi içindeki yerini ise ancak 20. Yüzyılda alabilmiştir. Aile terapisinin resmen gelişmesi İngiltere’de John Bowlby, Amerika’da Nathan Ackerman, Murray Bowen, Carl Whitaker, Virginia Satir gibi pek çok klinisyenin, aileleri danışan olarak psikoterapiye 1940-1950’li yıllarda almalarıyla olmuş. 1960’lardan itibaren açılan aile terapisi okullarıyla, 1980’lerden itibaren de eklenen bireysel danışma veya diğer danışmanlık alanlarından teknik ve yaklaşımlarıyla günümüzdeki halini almış. Gün geçtikçe de değişmekte ve gelişmekte...

AİLE SORUNLARINI TANIMLAYALIM: NELER YAŞANIYOR?

İletişimsizlik: Aile danışmanlarının, çiftlerle görüşen psikologların en sık karşılaştığı tablo. Günümüzde aynı evin içinde yaşayan, birbirine dokunabilecek kadar yakın fakat esas mesafenin ruhlar arasında olduğunu fark bile edemeyen insanlar topluluğu... 

19 Ocak 2015 Pazartesi

Çocukların ve Ergenlerin Davranışlarını Değiştirmeleri İçin Denetim Gerektirmeyen Yöntemler


Yetişkinlerin çocuklara karşı disiplin kurma korkusu genel olarak disiplinden vazgeçildiğinde ortaya çıkabilecek kaosun korkusudur. Hepimiz çocuklarımızın bizim denetimimizden ziyade, kendi kontrollerinde olmalarını isteriz. Peki, çocuklarımızın kabul edilemeyecek türden davranışlarını sıkı bir disiplin kullanmadan onlarla açık açık konuşarak, iletişim kurarak ve ilişkileri yıpratmadan, tam tersi güçlendirerek nasıl değiştirebiliriz?

Çocukların ve ergenlerin davranışları aslında iyi niyetlidir. Önemli olan, yetişkinler olarak bizlerin, onların davranışlarının değil, bunların sonuçlarının kötü olduğunun farkına varmamızdır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...